Forum Zdrowie

Czy ktoś może mi zinterpretować wyniki moczu?

~k...l

~k...l

Witam, czy ktoś może mi zinterpretować wyniki moczu?ciężar właściwy 1,020, pH 5, (glukóza ke tóny, bilirubina, białko, azotyny, leukocyty)- nieobecny Erytrocyty obecne. Osad moczu: nabłonki nieliczne, leukocyty 1-3, pásma śluzu d liczne, erytrocyty swieze 10-20. Posiew wyszedł ujemny. Czy jakieś dodatkolejne badania zrobić zanim pójdę do lekarza?

Odpowiedzi znajdują się poniżej