Forum Zdrowie

Co znaczy ten wynik badania moczu?

~s...m

~s...m

cd wyników: GFR wg MDRD 1,73m2 Kreatynina( jedn.SI) 36qmol/l ALT 33,5 U/L AST 46,6 U/l Zelazo 64,16 qg/dl Amylaza 44 U/l 0,38 mg/l (L43) Glukoza 89 mg/dl Glukoza( jedn.SI) 4,94 mmol/l Mocz badania ogolne : kolor słomkowy przejrzystość zupełna glukoza ujemny bilirubina ujemny ciała ketonowe ujemny SG 1,020 pH 7,0 Białko w moczu ujemny urobilinogen 0,2 EU/dl Krew ujemny Leukocyty ujemny Azotyny ujemny Osad moczu: nabłonki płaskie 0-2 w p.w. leukocyty 0-2 w p.w erytrocyty 0-2 w p.w

Odpowiedzi znajdują się poniżej