Forum Zdrowie

W jaki sposób u pacjenta będącego w śpiączce farmakologicznej po udarze krwotocznym stwierdza się, w którym momencie nas

~t...l

~t...l

W jaki sposób u pacjenta będącego w śpiączce farmakologicznej po udarze krwotocznym stwierdza się w którym momencie następuje zgon?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

kingak2

kingak2

To jest kilku- kilkunastogodzinny proces w trakcie którego trzeba stwierdzić śmierć pnia mózgu . Pień mózgu odpowiada za wszelkie podstawowe funkcje życiowe jak np. krążenie i oddychanie. Chory musi być w śpiączce, sztucznie wentylowany i rozpoznano przyczynę śpiączki. O śmierci pnia mózgu orzeka komisja składająca się z trzech lekarzy , w której skład wchodzi lekarz anestezjolog, neurolog lub neurochirurg. Lekarze dwukrotnie dokonują sprawdzenia odruchów pniowych mózgu. W tym czasie chory pozostaje pod obserwacją. Jeżeli nie ma odruchów pniowych komisja stwierdza zgon pomimo utrzymującej się akcji serca.

186107 kingak2 Kobieta, 60 lat, Kraków