Forum Zdrowie

Obszar o charakterze poszerzonej przestrzeni okołonaczyniowej

~Lily_77

~Lily_77

Ostatnio trafiłam do szpitala na oddział neurologiczny. Chciałam zapytać czy powinnam się martwić wynikami badań. Będę wdzięczna za odpowiedzi. Rezonans magnetyczny mózgu. W strukturach głębokich półkuli prawej mózgu obszar 5mm o charakterze poszerzonej przestrzeni okołonaczyniowej. Poza tym wszystko w porządku. EEG. Znacznego stopnia zmiany uogólnione, z max. amplitudy w okolicach skroniowo-czołowo-centralnych, pod postacią licznych, wybitnie narastających w czasie i po hw, grup lub serii synchronicznych, wysokowoltażowych fal delta 2-3 c/s, niekiedy zaostrzonych, bez cech wyraźnej lateralizacji. Typowej, zorganizowanej czynności napadowej nie stwierdzono. Fs raczej nie aktywuje zmian. Czynność podstawowa zróżnicowana przestrzennie, utworzona przez fale alfa 9-10 Hz o amplitudzie do 40-70 uV, wymieszane z obfitym składnikiem niskonapięciowych fal szybkich o wrzecionowatym układzie. Reakcja zatrzymania zaznaczona. Wykonywane w trakcie badania ciągłe pomiary saturacji (SO2) utrzymywały się średnio w granicach 97-98 %, osiągając na krótko 99-100% w czasie i po hw oraz najniższe wartości, 90-94% podczas stymulacji stroboskopowej. Częstość rytmu serca (HR) podczas badania ulegała znaczym wahaniom: w zapisie spoczynkowym wynosiła zwykle 77-82/min., w czasie hw wyraźnie wzrastała do 117-121/min. Epikryza: Pacjentka lat 18 przyjęta do Oddziału z powodu dolegliwości bólowych głowy, omdleń z utratami przytomnosci od kilku lat ( dodatni Tilt Test ), obecnie zgłasza ogólne osłabienie, senność, zawroty głowy, drżenie mięśni, wypadanie włosów. Czterokrotnie wykonane badanie EEG wykazało fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych. 1x utrata przytomności z drgawkami. W badaniu neurologicznym przy przyjęciu: przytomna, w prawidłowym, logicznym kontakcie, pronacja pkg, niedowidzenie w dolnych kwadrantach po str. L, objaw Babińskiego po prawej. W Oddziale wykonano badanie MR, które nie wykazało zmian ogniskowych OUN. Diagnostykę poszerzono o badanie Video EEG, które wykazało zmiany porównywalne z badaniami poprzednimi. Stosowano terapię lekami sedatywnymi. Czy takie wyniki mogą sugerować jakąś chorobę?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

~Dr Quinn

~Dr Quinn

Witaj!
By określić co tak naprawdę Ci dolega, konieczne jest dokładne przestudiowanie Twoich badań oraz możliwość zbadania Cię i zebrania dokładnego wywiadu. Schorzenia neurologiczne są to bowiem bardzo specyficzne jednostki chorobowe, które cechują się mnogością objawów, a zarazem też przyjmują różne formy u różnych pacjentów. Porozmawiaj o swoich wątpliwościach z lekarzem. Na pewno odpowie na wszystkie nurtujące Cię pytania.