Forum Schizofrenia

Ogólnie o Schizofrenii

~Justyna507

~Justyna507

Poniżej zamieszczam link do ogólnych informacji dotyczących tego zaburzenia psychicznego:

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie (abcZdrowie)

Informacje Uzupełniające
Schizofrenia podział na typy:

Schizofrenia paranoidalna: chorzy są przekonani że są prześladowani lub skoncentrowani na ukaraniu kogoś. Ich myślenie, mowa i emocje nie wykazują zaburzeń.
Schizofrenia hebefreniczna (zdezorganizowana): chorzy są zdezorientowani i splątani. Ten typ choroby charakteryzuje się nieadekwatnością reakcji. Chorzy mogą zachowywać się dziecinnie lub przekazywać całkowity brak emocji. Często mają zdezorganizowane zachowania, które mogą zakłócić ich zdolność do wykonywania codziennych czynności, takich jak przygotowywanie posiłków czy dbanie o higienę osobistą.
Schizofrenia katatoniczna: Główne objawy występują na płaszczyźnie fizycznej. Pacjenci zwykle pozostają nieruchomi nie reagując na otoczenie. Czasami pacjenci wykonują specyficzne ruchy lub przyjmują dziwaczne pozy. Czasami mogą jednak powtórzyć słowo lub frazę wypowiedziane przez inną osobę. W niektórych przypadkach pacjenci mogą przejawiać tak zwany negatywizm katatoniczny – stawiać opór przed wykonaniem jakichkolwiek czynności, bądź wykonywać czynności odwrotne. Pacjenci katatoniczni narażeni są na zwiększone ryzyko niedożywienia, wyczerpania, bądź samookaleczenia.
Schizofrenia niezróżnicowana: ten podtyp rozpoznaje się, gdy objawy u danego pacjenta nie definiują wyraźnie jednego z pozostałych trzech podtypów.
Schizofrenia rezydualna: objawy długotrwałe pojawiają się coraz częściej. Jest diagnozowana obecnością niektórych objawów negatywnych (np. bez wyrazu twarzy, puste spojrzenia, monotonia mowy, pozorny brak zainteresowania światem i innymi ludźmi, brak poczucia przyjemności).

Link do całego artykułu: Czym jest schizofrenia?(leczymysie)

Justyna5077B

Justyna5077B

OJ BOŻE! A tutaj takiego byka rąbnęłam że aż strach :-P
"Poniżej zamieszczam link do ogólnych informacji dotyczących tej choroby psychicznej"*

Od tak być powinno.

Schizofrenia to choroba nie zaburzenie ;-)

186924 justyna5077b Kobieta, 29 lat, Koniec Świata
~Mordehai

~Mordehai

Wyleczyłaś się już z tej schizofrenii, czy jeszcze nie?
:)